Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Müdür : 

Feray YAVUZKURTLAR
Dahili No: 1380
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 

 
Açıklama:

KANUN:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2462 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair K.H.K'nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 5259 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanun, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun, 3516 Sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu.

 

YÖNETMELİKLER:

Müdürlüğümüz; 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ve yukarıda saydığımız Kanunlar çerçevesinde görev ve yetkilerini kullanarak çalışmalarını sürdürmektedir. Halkımızın yaşam ve üretim sürecinde karşı karşıya olduğu yiyip-içme, yatıp-kalkma, taranma, temizlenme ve eğlenmesine mahsus olan, lokanta, hastane, kahvehane, bakkal, pavyon, berber gibi sıhhi, umuma açık işyerlerinin, ruhsatlandırma, kontrol ve denetim çalışmalarını yürütmek görevlerimiz arasındadır. Müdürlüğümüz Denetim Ekipleri, okul kantinleri, içkili yerler, lokanta, pastahanelerde denetim ve 4077 sayılı Tüketici Yasası çerçevesinde etiket ve tarife çalışmalarını sürdürmektedir. 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu çerçevesinde ölçü ve tartı aletlerinin damgalanması, kontrolü ve denetimi Müdürlüğümüz görevleri arasındadır. Ruhsatsız çalışan işyerlerine 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Encümen Kararı ile ruhsat alıncaya kadar kapatılması sağlanması görevlerimiz arasındadır. Kurallara uymayan işyerlerine 5259 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükümleri gereğince Encümen Kararı ile para cezası verilmesinin sağlanması görevlerimiz arasındadır.

İşyeri Ruhsat ve İzin Belgeleri harç ve ücret karşılığında Kanun ve Yönetmeliklerde istenen şartları taşıması üzerine verilir. Harçlar her yıl Bakanlar Kurulunca, ücretler ise Belediye Meclisince belirlenmektedir.

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLEN RUHSATLAR

1-) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

      a-Sıhhi Müessese Ruhsatı

      b-Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı

      c-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı

2-) Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı

3-) Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi

4-) Sabahçı İzin Belgesi

5-) Ruhsat Sureti

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

a- Sıhhi Müessese Ruhsatları: Bakkal, Manav, Market, Emlak Bürosu, Kasap vs. gibi sınıfsız işyerleri ile, Berber, Bayan Kuaförü, Lokanta, Kafeterya, Pastane vs. gibi sınıflı işyerleridir.

b-Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatları:Oto ve Halı Yıkamalar, Depolar, Fırınlar, İmalathaneler, Toptan Satış Yerleri vb. İşyerleridir.

c-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri:İnternet Salonu, Kahvehane, Elektronik Oyun Salonu, Birahane, İçkili Lokanta vb. gibi işyerleridir.

 

Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı

İşyerlerini hafta tatilinde ve diğer resmi tatil günlerinde açabilmesi için verilen ruhsattır.

 

Canlı Müzik Yayın İzin Belgesi

Birahane ve İçkili Lokanta vb. İşyerlerinde canlı müzik yayını yapılması için verilen izin belgesidir.

 

Sabahcı İzin Belgesidir

İşyerlerin 24 Saat çalışabilmesi için verilen izin belgesidir.