Plan ve Proje Müdürlüğü
Müdür : 
Ayşe KALAFAT
Dahili No:1560
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 

 
Açıklama:
Müdürlüğümüzce resmen yapılan planlama çalışmalarının yanı sıra, 3194 sayılı İmar Yasası ve ilgili mevzuat kapsamında Belediye Meclisince değerlendirilmesi gereken 1/1000 ölçekli İmar planı veya değişiklik önerilerinin Meclise sunulması, Belediye Meclisince alınan kararları ve eklerinin 5216 sayılı yasa gereği İBŞB.'ne gönderilmesi, İBŞB.'nce onaylanan plan tadilatlarını askıya çıkarılması, İmar Planlarına karşı açılan davaların Hukuk İşleri Müdürlüğünün savunmasına esas olacak tüm bilgi ve belgelerin hazırlanması, 5 yıllık kamulaştırma programlarının yapılması, imar programlarının hazırlanması Plan ve Proje Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
 
 
 
Buca Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım Rehberi
 
1-Buca Kentsel Sit Alanı Kentsel Sit Rehberi Raporu
 
2-Buca Kentsel Sit Alanı Kentsel Sit Rehberi
 
 
(Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 01/11/2019 tarih ve 80393981-115.01.05-E.50373 sayılı yazısı gereği yayınlanmaktadır.)
 
 
Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Paftası
 
(Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 12/11/2019 tarih ve 80393981-115.01.05-E.51916 sayılı yazısı gereği yayınlanmaktadır.)