Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Müdür : 
Atilla KAHRAMAN
Dahili No: 2001
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 

 
Açıklama:
13.07.1997 Tarih ve 9436 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Belediyemiz Park ve Bahçeler Şubesi 15.04.2007 Tarihinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak tescil edilmiştir.
 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü' nün amacı mevcut yeşil alanları muhafaza etmek, her yıl kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırma, kamu kaynaklarını mevcut imkânlar ölçüsünde en verimli bir şekilde kullanarak yeni Park ve Yeşil alanlar kazandırmaktır.
 
Müdürlüğümüz bünyesinde her yıl yeni park projeleri hazırlanmakta yapımı gerçekleştirilmekte ve var olan parkların bakım onarım yenileme çalışmaları devam ettirilmektedir. En önemlisi yapılanları korumak ve bakımını yapmak büyük özveri ile devam etmektedir.
 
Yapılan hizmetler vatandaşlarımızın bizlere verdiği destekle önümüzdeki zamanlarda artarak devam edecektir.
 
Önümüzdeki yıllarda hedefimiz İmar Planlarında yeşil alan olarak görülen tüm alanların projelendirilerek Park alanlarına çevrilmesi olacaktır.
 
Bu çalışmaları yaparken tüm İşçi ve Memur personelimiz bir Parkın Proje aşaması dahil yapımından bakımına kadar görev almaktadır.
 
Buca Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde bulunan serada ziraat mühendisleri tarafından mevsimlik çiçek üretimleri yapılmaktadır.
 
Araç Ekipman Durumu:
 
Müdürlük bünyesinde kullanılan araçların yaşları 15-28 yıl arası olup, bakım ve onarımları Atölye ve Vasıtalar Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.  
 
- 1 adet traktör
- 5 adet tanker
- 1 adet minibüs
- 4 adet kamyon
- 1 adet sepetli budama aracı
- 7 adet kamyonet
- Kepçe (Hipromek (kazıcı-yükleyici) , Bobcat -mini)
 
ile hizmet verilmektedir.
 
 
Sunulan Hizmetler:
 
1- İmar Planlarında yeşil alan park rekreasyon alanlarında kalan yerlerin projelerinin hazırlanarak düzenlenmesi
2- Talep edildiği takdirde vatandaş ve resmi kurumlara zirai konularda teknik bilgi vermek
3- Mevcut parklarda bulunan Çocuk Oyun Alanı, Banklar ve Basketbol Sahalarının bakım onarım ve boya işlemlerini yapmak.
4- Bordür ve parke taşları zarar görmüş parkların yeniden düzenlenmesi
5- İhtiyaca göre park ve yeşil alanlardaki donatı elemanlarının (Ahşap oturma grubu, pergola, çöp kutusu, ahşap bank vb) değiştirmek
6- Çimlendirilecek ve bitkilendirilecek alanlara bahçe toprağı sermek.
7- Park bahçe ve yeşil alanlarda ilaçlama ve gübreleme çalışmaları yapmak
8- Mevcut çim alanların iyileştirilmesi bakımının yapılması(biçme, sulama, gübreleme) ve yeni çim alanlar oluşturulması 
9- Park yeşil alanlar cadde ve sokaklar ile kamu kuruluşlarının bahçelerinde bulunan ağaçların budama işlemlerinin yapılması 
10- Kuruyan kırılan ağaçları yenileriyle değiştirmek, mevcutların bakımlarını yapmak.
11- Yabancı ot mücadelesi yapmak
12- Yeni yapılan parklarda elektrik su bağlantıları için gerekli tesisatları kurmak abonelik işlemlerini yapmak ve meydana gelen arızaları gidermek 
13- Su aboneliği bulunmayan parkların arazözle sulanmasını sağlamak 
14- Merkezi alanlarda çiçek parterleri oluşturmak 
15- Park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere ağaç, çalı, mevsimlik bitki ve yer örtücü üretimi yapmak. 
16- Ağaçlandırma alanları oluşturmak. 
17- Vatandaş, kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini değerlendirerek imkanlar ölçüsünde hizmet verilmesini sağlamak
18- Parkların rutin temizliğini yapmak.