Özel Kalem Müdürlüğü
Müdür : 
Orkun KALONYA
Dahili: 1127
 
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği