Kurumsal Şema
 • Belediye Başkanı
  • Başkan Yardımcısı
   • Müdür
    • Avukatlar
    • Kalem Şefi
     • Yazman
     • Adliye Personeli
     • Evrak Kayıt Personeli
     • Arşiv Görevlisi