Kurumsal Şema
 • Belediye Başkanı
  • Başkan Yardımcısı
   • Müdür
    • Büro Şef
     • Evrak Kayıt Yetkilisi
     • Taşınır Kayıt Yetkilisi
     • Hizmet Alım Personeli
    • Kütüphane Şef
     • Kütüphane Görevlisi
     • Kitap Kafe Görevlisi