Kurumsal Şema
 • Belediye Başkanı
  • Başkan Yardımcısı
   • Müdür
    • Şef
     • Performans ve Kalite Ölçüleri Geliştirme Personeli
      • Evrak Kayıt
     • Standart Dosya Planı Uygulama
      • Evrak Kayıt
     • Stratejik Yönetim ve Planlama
      • Evrak Kayıt