Kurumsal Şema
 • Belediye Başkanı
  • Başkan Yardımcısı
   • Müdür
    • Kiralama ve Lojman Servisi
    • Kayıt ve Yazı İşleri Servisi
    • Kamulaştırma Servisi