Kurumsal Şema
  • Belediye Başkanı
    • Başkan Yardımcısı
      • Sivil Savunma Uzmanı