Kurumsal Şema
 • Belediye Başkanı
  • Başkan Yardımcısı
   • Müdür
    • Yemekhane Bölümü
     • Aşcı
     • Aşcı Yardımcısı
     • Tatlı Ustası
     • Garson
     • Bulaşıkçı
     • Temizlik Görevlisi
    • Ambar Memuru
    • Satınalma Görevlisi
    • Piyasa Araş.
    • Büro Elemanı
    • Gerçekleştirme Görevlisi
    • Taşınır Kayıt ve Kont. Yet.
    • Muhasebe Elemanı
    • Birim Kal.Yön.Spor