Kurumsal Şema
 • Belediye Başkanı
  • Başkan Yardımcısı
   • Müdür
    • Sistem ve Ağ Yönetim Birimi
    • Yazılım Geliştirme ve Web Portal Yönetim Birimi
    • Donanım ve Teknik Servis Birimi
    • Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Yazılım Destek Birimi
    • İdari İşler Birimi
    • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Birimi