Kurumsal Şema
 • Müdür
  • Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
  • Gerçekleştirme Görevlisi
  • Yazı İşleri ve Arşiv
  • Kaçak Yapıları Denetleme Servisi
  • İmar Affı Servisi