Kurumsal Şema
 • Belediye Başkanı
  • Başkan Yardımcısı
   • Müdür
    • Satın Alma ve Piyasa Arıştırma Birimi
    • İhale Bürosu Birimi
    • Koruma ve Güvenlik Birimi
    • İdari İşler Birimi
    • Taşınır Mal Ambar Birimi
    • Hibe Proje Destek ve Koordinasyon Birimi