Kurumsal Şema
 • Belediye Başkanı
  • Başkan Yardımcısı
   • Müdür
    • Büro İşlemleri Şefi
     • Büro İşlemleri
      • Kayıt İşleri
       • Vatandaş Dilekçe Kaydı
        • Gizli Evrak Kaydı
         • Genel Evrak Kaydı
          • (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta
      • Encümen İşleri
       • Encümen İşleri Personeli
      • Meclis İşleri
       • Meclis İşleri Personeli
        • Meclis Tutanakları Deşifre Personeli
      • Evrak Dağıtımı
       • Posta Personeli
        • Dış Evrak Dağıtım Personeli
         • Kurye
      • Kurum Arşivi