Kurumsal Şema
  • Belediye Başkanı
    • Müdür
      • Müfettiş
      • Büro Personeli