Kurumsal Şema
 • Belediye Başkanı
  • Başkan Yardımcısı
   • Müdür
    • Şef
     • Sıhhı ve Umuma Açık İşyeri Birimi
     • Gsm Birimi
     • İdari İşler Birimi
     • Ölçü Ayar Birimi