Kurumsal Şema
 • BELEDİYE BAŞKANI
  • MÜDÜR
   • PROTOKOL SORUMLUSU
   • BAŞKANLIK SEKRETERYA
   • ÖZEL KALEM BÜRO