Meclis Başkan Vekili ve Divan Katibi Üyeleri

Meclis 1. Başkan Vekili - Fikret Aktaş

Meclis 2. Başkan Vekili - Taner Kazanoğlu

Divan Katibi Asil Üye - Züleyha Bingöl

Divan Katibi Asil Üye - Burcu Er Durmaz

Divan Katibi Asil Üye - İzzet Pilgir

Divan Katibi Yedek Üye - Filiz Meraklı

Divan Katibi Yedek Üye - Merve Doğan

Divan Katibi Yedek Üye - İbrahim Şengöz