Birim Formları

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Birim Formları

- Yönetmelikler / Yönergeler

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İmza Yetkilileri Yönergesi - 31.05.2016

Personel Kimlik Kartı Yönergesi

Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik Taslağı

Ek-1: T.C. Buca Belediyesinde Görev Yapan Aday Memurlara İlişkin Eğitim Değerlendirme Belgesi

Ek-2: T.C. Buca Belediyesinde Görev Yapan Aday Memurlara İlişkin Staj Değerlendirme Belgesi

Ek-3: T.C. Buca Belediyesinde Görev Yapan Aday Memurlara İlişkin Başarı Belgesi

Buca Belediyesi 2015 Yılı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

 

- Memur Personel Formları

Aile Yardım Bildirimi Formu - Memur Personel

İzin Dilekçesi Formu - Memur Personel

Aile Durumu Bildirimi (Asgari Geçim İndirimi Formu) - Memur Personel

Emekli Olacak Memur Personelin Banka Tercih Dilekçesi - Memur Personel

Yeni Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu (Form çıktısı ön-arka tek sayfa şeklinde olmalıdır) (Form güncelleme: 09.09.2019)

Askerlik Borçlanması Dilekçesi

Mal Bildirim Formu (Form çıktısı ön-arka tek sayfa şeklinde olmalıdır)   Mal Bildirim Formu (word formatında)

Müdürlük Personeli İzin Bildirim Formu

Personel Emeklilik Dilekçesi

Personel Kimlik Kartı ve Eshot Ulaşım Kartı Kayıp Bildirim Dilekçesi

Personel Maaşında Haciz Yoktur Dilekçesi

Görev Devri Rapor Formu

 

- İşçi Personel Formları

Evlilik İzni Dilekçesi - İşçi Personel

Kadın İşçi Personelin Süt İzni Dilekçesi

Fazla Mesai Saati - İşçi Personel

Yıllık İzin Dilekçesi - İşçi Personel

Vardiya Oluru - İşçi Personel

Pazar Çalışması - İşçi Personel

Ulusal Bayram / Dini Bayram / Genel Tatil Çalışması - İşçi Personel

Kıdemliliği Özendirme Primi Dilekçesi - İşçi Personel

İşçi Puantaj Cetveli, Fazla Mesai İcmali ve Puantaj Açıklamaları

Asgari Geçim İndirimi Formu - İşçi Personel

Asgari Geçim İndirimi Dilekçesi - İşçi Personel

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu

Personel Kimlik Kartı ve Eshot Ulaşım Kartı Kayıp Bildirim Dilekçesi

Personel Maaşında Haciz Yoktur Dilekçesi

Staj Başvuru Dilekçesi

Görev Devri Rapor Formu

 

İşçi personellerin Toplu İş Sözleşmesine istinaden yararlanacağı yardım dilekçeleri ve formları:

Doğum Yardımı Dilekçesi - İşçi Personel

Evlenme Yardımı Dilekçesi - İşçi Personel

Hastalık Yardımı Dilekçesi - İşçi Personel

Kreş ve Bakım Yardımı Dilekçesi - İşçi Personel

Ölüm Yardımı Dilekçesi - İşçi Personel

Rapor Ücreti Dilekçesi - İşçi Personel

Sünnet Yardımı Dilekçesi - İşçi Personel

 

- Sözleşmeli Personel Formları

Yıllık İzin Dilekçesi - Sözleşmeli Personel

Personel Kimlik Kartı ve Eshot Ulaşım Kartı Kayıp Bildirim Dilekçesi

Personel Maaşında Haciz Yoktur Dilekçesi

Görev Devri Rapor Formu