Birim Formları

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

2015-2019 Stratejik Plan 01.10.2014 tarih ve 2014/142 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Stratejik Plan, 26.5.2006/26179 sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 15. Madde 4. Fıkrasına İstinaden kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır.