Birim Formları

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararları

- 2021 Yılı Komisyon Kararları

 

2021  yılı  Ekim  ayına  ait  İmar  ve Bayındırlık Komisyonuna ait komisyon kararları

1. 180 ada 4 parsel imar plan değişikliği karar özeti
2. 8186-8327-8246 adalar 1-1000 ölçekli uyg. KARARI
3. 8186-8327-8246 adalar 1-1000 ölçekli uyg. ÖZETİ
4. 632 ada 1 parsel, 1 1000 Ölçekli Komisyon Kararı
5. 632 ada 1 parsel, 1 1000 Ölçekli Komisyon Karar özeti
6. 7090 ada 1-2-3-4 ve 5 parseller Komisyon Karar özeti
7. Çaldıran mah.1 1000 Ölçekli Komisyon Karar Özeti
8. Yol Boyu Ticaret Mehmetçik cd.Komisyon Kararı
9.  Yol Boyu Ticaret Mehmetçik cd. Komisyon Özeti
10. Yol Boyu Ticaret 222.14 sk. Komisyon Kararı
11. Yol Boyu Ticaret 222.14 sk. Komisyon Özeti
12. Regülatör alanı belirlenmesine ilişkin. meclis kararı
13. Regülatör alanı belirlenmesine ilişkin. meclis kararı Özeti
14. 750 Ada 92 Parsel Komisyon Kararı
15. 750 Ada 92 Parsel Komisyon Karar Özeti

 

2021 yılı Ekim ayına ait İmar ve Bayındırlık ve Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına ait komisyon kararları

1. (1) Buca KENTSEL SİT ALANI 2. ETAP hk. 1 1000 ölçekli değişk Kararı

2. (2) Buca KENTSEL SİT ALANI 2. ETAP hk. 1 1000 ölçekli değişik Karar özeti

3. (3) Buca KENTSEL SİT ALANI 2. ETAP KOMİSYON KARARI

4. (4) Buca KENTSEL SİT ALANI 2. ETAP KOMİSYON KARAR ÖZETİ

 

 

2021  yılı  Eylül  ayına  ait  İmar  ve Bayındırlık ve Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına ait komisyon kararları

1. (1) 180 ada 4 parsel imar plan değişikliği karar özeti
2. (2) 39929 Ada 25-26 Parsel Komisyon Kararı
3. (2) 39929 Ada 25-26 Parsel Karar Özeti
4. 40435 ADA 12 Parsel FOSEPTİK KARAR ÖZETİ
5. (4) 8186-8327-8246 adalar 1-1000 ölçekli uyg. karar özeti
6. (5) 20405 Ada 1 Parsel Komisyon Kararı
7. (5) 20405 Ada 1 Parsel Komisyon Karar Özeti
8. (6) 20405 Ada 2 Parsel Komisyon Komisyon Kararı
9. (6) 20405 Ada 2 Parsel Komisyon Komisyon Karar Özeti
10.  (7) 7221 sayılı kanun kapsamında  1/1000 ölçekli değişk Kararı
11.  (7) 7221 sayılı kanun kapsamında  1/1000 ölçekli değişk Karar özeti
12.  (8) Buca Geneli Plan Notu Değişikliği hk. 1/1000 ölçekli değişik Komisyon Kararı
13.  (8) Buca Geneli Plan Notu Değişikliği hk. 1/1000 ölçekli değişik Karar özeti
14.  (9) Yol Boyu Ticaret 65 ada 47 parsel Komisyon Kararı
15.  (9) Yol Boyu Ticaret 65 ada 47 parsel Komisyon karar Özeti
16.  (10) 632 ada 1 parsel Komisyon Karar Özeti
17.  (11) Regülatör alanı belirlenmesine ilişkin Komisyon Özeti
18. (12) Buca Geneli Plan Notu Değişikliği hk. 1/1000 ölçekli değişik Komisyon Kararı
19. (12)Buca Geneli Plan Notu Değişikliği hk. 1/1000 ölçekli değişik Karar özeti

 

2021 yılı Ağustos ayına ait İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ait komisyon kararları

1. 181 Ada 26 Parsel 1/1000 Ölçekli Komisyon Kararı
2. 181 Ada 26 Parsel 1/1000 Ölçekli Komisyon Karar Özeti
3. 39926  Ada 24 parsel  1/1000 Ölçekli Komisyon Kararı
4. 39926 ada 24 Parsel 1/1000 Ölçekli Komisyon Karar Özeti
5.  180 ada 4 parsel imar plan değişikliği Karar Özeti
6. Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı Özeti
7. Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı
8. 40435 Ada 12 Parsel Foseptik Karar Özeti
9. 39929 Ada 25- 26 Parsel Komisyon Kararı Özeti
10.  20405 Ada 2 Parsel Komisyon Komisyon Karar Özeti
11. 20405 Ada 1 Parsel Komisyon Komisyon Karar Özeti
12. 41439 ada 21 Parsel Komisyon Karar Özeti
13. 41439 ada 21 Parsel Komisyon Kararı

 

2021 yılı Temmuz ayına ait İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ait komisyon kararları:

 

 
 

2021 yılı Haziran ayına ait İmar ve Bayındırlık ve Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm

Komisyonlarına ait komisyon kararları:

 

 6. Yol Boyu Ticaret Komisyon kararı özeti (Göksu Mahallesi 679/4 Sokak)
 9. Yol Boyu Ticaret Komisyon kararı özeti (Yenigün Mahallesi 292/21)
 13. 690 Ada 11 Parsel 1 1000 Ölçekli Komisyon karar özeti (İmar ve Bayındırlık Komisyonu)
 17. 690 Ada 11 Parsel 1 1000 Ölçekli Komisyon karar özeti (Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu)

 

2021 yılı Mayıs ayına ait İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ait komisyon kararları:

 1. 181 ada 26 parsel imar plan değişikliği karar özeti

 2. 7090 ada 1-2-3-4 ve 5 parseller Komisyon karar özeti

 3. 39926 ada 24 Parsel 1/1000 Ölçekli Komisyon karar özeti

 4. 7254 Sayılı Kanunu 10 maddesiyle kırsal mahalle olunması talebi karar özeti

 5. Yol Boyu Ticaret Komisyon karar özeti

 6. 180 ada 4 parsel imar plan değişikliği karar özeti

 

2021 yılı Nisan ayına ait İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ait komisyon kararları:

 1-181 ada 26 parsel imar plan değişikliği karar özeti

 2-39926 ada 24 Parsel 1/1000 Ölçekli Komisyon Karar özeti

 3-7254 Sayılı Kanunu 10 maddesiyle kırsal mahalle olunması talebi karar özeti

 4-Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı Özeti

 5-Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı

 6-10065 ada 7 parsel 1/1000 Ölçekli Komisyon Karar özeti

 7-10065 ada 7 parsel 1/1000 Ölçekli Komisyon Kararı

 

 
 

2021 yılı Mart ayına ait İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ait komisyon kararları:

 

 

2021 yılı Şubat ayına ait İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ait komisyon kararları:

 1- 7143 sayılı yasa gereği  8307 Ada 5 Parsel Komisyon Kararı Özeti

 2- 39926 ada 24 Parsel 1_1000 Ölçekli Komisyon Karar Özeti

 3- 7090 ada 1-2-3-4 ve 5 parseller Komisyon Karar Özeti

 4- 120  Ada 32 parsel  1_1000 Ölçekli Komisyon Kararı

 5- 120  Ada 32 parsel  1_1000 Ölçekli Komisyon Karar Özeti

 6- 181 ada 26 parsel imar plan değişikliği Karar Özeti

 

2021 yılı Ocak ayına ait İmar ve Bayındırlık ve Kentsel Yenileme ve

Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına ait komisyon kararları:

 
 
 

- 2020 Yılı Komisyon Kararları

 

2020 yılı Aralık ayına ait İmar ve Bayındırlık ve Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm
Komisyonlarına ait komisyon kararları :
 
 

 

2020 yılı Kasım ayına ait İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ait komisyon kararları:

 (1)181 ada 26 parsel imar plan değişikliği karar özeti

 (2)Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı

 (2)Yol Boyu Ticaret Komisyon Karar Özeti

 (3)7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesi Uygulaması Komisyon Kararı

 (3)7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesi Uygulaması Komisyon Karar Özeti

 (4)39929 Ada 23 24 25 26 Parsel Komisyon Kararı Özeti

 (5)20215 Ada 18 Parsel Komisyon Kararı Özeti

 (8)20215 Ada 17 Parsel Komisyon Kararı Özeti

 (9) Yol Boyu Ticaret Komisyon Karar Özeti

 (9) Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı

 (10) Yol Boyu Ticaret Komisyon Karar Özeti

 (10) Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı

 (11) Yol Boyu Ticaret Komisyon Karar Özeti

 (11) Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı

 (12) Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı

 (12) Yol Boyu Ticaret Komisyon Karar Özeti

 (13) 40395 Ada 1 Parsel 1 1000 Ölçekli Komisyon Kararı

 (13) 40395 Ada 1 Parsel 1 1000 Ölçekli Komisyon Karar Özeti

 (14) 827 ada 33 parsel imar plan değişikliği GÜNDEM

 (15) 7142 Ada 4 parsel Komisyon Komisyon Kararı

 (15) 7142 Ada 4 parsel Komisyon Komisyon Kararı Özeti

 (16) 42642 Ada 22 Parsel Komisyon Kararı

 (16) 42642 Ada 22 Parsel Komisyon Kararı Özeti

 (17) 8307 Ada 5 Parsel Komisyon Kararı Özeti

 (18) MAKS Projesi Komisyon Karar Özeti

 

 

2020 yılı Ağustos ayına ait İmar ve Bayındırlık ve Kentsel Yenileme Komisyonuna ait komisyon kararları:

39929 Ada 23 24 25 26 Parsel Komisyon Kararı Özeti

20215 Ada 18 Parsel Komisyon Kararı Özeti

133 Ada 25 parsel Komisyon Karar Özeti

133 ada 25 parsel Komisyon Kararı

181 ada 26 parsel imar plan değişikliği Karar Özeti

6011 Ada 4 parsel Komisyon Karar Özeti

6011 Ada 4 parsel Komisyon Kararı

 

254/4, 679/15, 679/24, 38/2 ve 1410 sokakların Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı

254/4, 679/15, 679/24, 38/2 ve 1410 sokakların Yol Boyu Ticaret Komisyon Karar Özeti

323 ve 268/4 sokakların Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı

323 ve 268/4 sokakların Yol Boyu Ticaret Komisyon Karar Özeti

647/19 646/1 ve 682/9 sokakların Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı

647/19 646/1 ve 682/9 sokakların Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı Özeti

20212 Ada 2 parsel Komisyon Komisyon Kararı

20212 Ada 2 Parsel Komisyon Kararı Özeti

2/6, 382, 265/13, 265/15 ve 2781 sokakların Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı

2/6, 382, 265/13, 265/15 ve 278/1 sokakların Yol Boyu Ticaret Komisyon Karar Özeti

133 ada 25 Parsel Komisyon Kararı Özeti

39929 Ada 23,24,25,26 Parsel Komisyon Kararı Özeti

181 ada 26 parsel imar plan değişikliği Karar Özeti

7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesi Uygulaması Komisyon Karar Özeti

 Ek 1: 181 Ada 26 Parsel İmar Plan Değişikliği Karar Özeti

 Ek 2: 20212 Ada 3 Parsel Komisyon Kararı Özeti

 Ek 3: 20212 Ada 3 Parsel Komisyon Komisyon Kararı

 Ek 4 : 38155 Ada 1 Parsel Komisyon Kararı Özeti

 Ek 5: 38155 Ada 1 Parsel Komisyon Kararı

 Ek 6:Kocatepe Mahallesi 50104 Ada Komisyon Karar Özeti

 Ek 7:Kocatepe Mahallesi 50104 ada Komisyon Kararı

 Ek 8:7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesi Uygulaması Komisyon Karar Özeti

 Ek 9: Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı

 Ek 10:Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı Özeti

 Ek 11:7406 Ada 3 Parsel Komisyon Kararı

 Ek 12: 7406Ada 3 Parsel Komisyon Kararı Özeti

1- 7648 ada 1 parsel Komisyon Kararı Özeti - Temmuz 2020

2- 7648 ada 1 parsel Komisyon Kararı - Temmuz 2020

3 -181 ada 26 parsel imar plan değişikliği Komisyon Kararı Özeti - Temmuz 2020

4- 20215 Ada 18 Parsel Komisyon Kararı Özeti - Temmuz 2020

5- 20212 Ada 3 Parsel Komisyon Kararı Özeti - Temmuz 2020

6- Kocatepe Mahallesi 50104 ada İmar Planı Değişikliği Komisyon Karar Özeti - Temmuz 2020

7- 7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesi Uygulaması Komisyon Karar Özeti - Temmuz 2020

8- 22N3D paftada imar plan deişikliği Komisyon Kararı - Temmuz 2020

9- 22N3D paftada imar plan deişikliği Komisyon Özeti - Temmuz 2020

10- 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1/1000 Ölçekli ve 1/500 Ölçekli Tasarım Uygulama Paftaları Komisyon Karar Özeti - Temmuz 2020

11- 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1/1000 Ölçekli ve 1/500 Ölçekli Tasarım Uygulama Paftaları Komisyon Karar - Temmuz 2020

12- 7321 ada, 7300 ada ve 7301 adalara ilişkin 1/1000 Ölçekli Komisyon Kararı - Temmuz 2020

13- 7321 ada, 7300 ada ve 7301 adalara ilişkin 1/1000 Ölçekli Komisyon Karar Özeti - Temmuz 2020

14- 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1/1000 Ölçekli ve 1/500 Ölçekli Tasarım Uygulama Paftaları Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Karar Özeti - Temmuz 2020

15- 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1/1000 Ölçekli ve 1/500 Ölçekli Tasarım Uygulama Paftaları Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Kararı - Temmuz 2020

 

1- 7648 ada 1 parsel imar plan değİşikliği komisyon karar özeti - Mart 2020

2- 181 ada 26 parsel imar plan değişikliği komisyon karar özeti - Mart 2020

3- 4018 ada 1 ve 10 parsel imar plan değişikliği komisyon kararı - Mart 2020

4- 4018 ada 1 ve 10 parsel imar plan değişikliği komisyon karar özeti - Mart 2020

5- 20215 ada 18 parsel komisyon karar özeti - Mart 2020

6- 20212 ada 3 parsel komisyon karar özeti - Mart 2020

7- Yol Boyu Ticaret komisyon karar özeti - Mart 2020

8- Kocatepe Mahallesi 50104 ada komisyon karar özeti - Mart 2020

9- 7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesi Uygulaması komisyon karar özeti - Mart 2020

 

1- 7648 ada 1 parsel imar plan değişikliği komisyon özeti - Şubat 2020

2- 181 ada 26 parsel imar plan değişikliği komisyon özeti - Şubat 2020

3- 4018 ada 1 ve 10 parsel imar plan değişikliği komisyon özeti - Şubat 2020

4- 629 Ada 222,224,287 nolu parselleri plan değişikliği karar özeti - Şubat 2020

5- 629 Ada 222,224,287 nolu parselleri plan değişikliği komisyon kararı - Şubat 2020

6- 4070 ada 41417 ada 41418 ada plan değişikliği komisyon kararı - Şubat 2020

7- 4070 ada 41417 ada 41418 ada plan değişikliği karar özeti - Şubat 2020

8- 42751 ada 42752 ada 45187 ada plan değişikliği karar özeti - Şubat 2020

9- 42751 ada 42752 ada 45187 ada plan değişikliği komisyon kararı - Şubat 2020

10- Yol Boyu Ticaret komisyon kararı - Şubat 2020

11- Yol Boyu Ticaret Komisyon karar özeti - Şubat 2020

 

1- 7648 ada 1 parsel İmar Plan Değişikliği - Ocak 2020

2- 181 ada 26 parsel İmar Plan Değİşikliği - Ocak 2020

3- 661-5 Sokak Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı - Ocak 2020

4- 661-5 Sokak Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı Özeti - Ocak 2020

5- 4018 ada 1-10 parsel İmar Plan Değişikliği - Ocak 2020

6- 319 Sokak Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı - Ocak 2020

7- 319 Sokak Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı Özeti - Ocak 2020

 

 

- 2019 Yılı Komisyon Kararları

1- 7648 ada 1 parsel imar plan değişikliği - Aralık 2019

2- 181 ada 26 parsel imar plan değişikliği - Aralık 2019

3- 20145 ada 4 parsel nolu taşınmaz Komisyon Kararı Özeti - Aralık 2019

4- 20145 ada 4 parsel nolu taşınmaz Komisyon Kararı - Aralık 2019

5- 20403 ada 1 ve 2812 parsel Komisyon Kararı Özeti - Aralık 2019

6- 20403 ada 1 ve 2812 parsel Komisyon Kararı - Aralık 2019

7- 811 ada 1 ve 2 parsel Komisyon Karar Özet - Aralık 2019

8- 811 ada 1 ve 2 parsel Komisyon Kararı - Aralık 2019

9- Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı - Aralık 2019

10- Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı Özeti - Aralık 2019

(1) 7648 ada 1 parsel imar plan değişikliği - Kasım 2019

(2) Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı - Kasım 2019

(2) Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı Özeti - Kasım 2019

(3) Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı Özeti - Kasım 2019

(3) Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı - Kasım 2019

(4) Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı Özeti - Kasım 2019

(4) Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı - Kasım 2019

(5) 181 ada 26 parsel imar plan değişikliği - Kasım 2019

Atatürk Mahallesi Regülatör Komisyon Karar Özeti - Ekim 2019

Atatürk Mahallesi Regülatör Komisyon Kararı - Ekim 2019

Yenigün Mahallesi Regülatör Komisyon Karar Özeti - Ekim 2019

Yenigün Mahallesi Regülatör Komisyon Kararı - Ekim 2019

38892 Ada 3 Parselin Hazine Devri Komisyon Karar Özeti - Ekim 2019

38892 Ada 3 Parselin Hazine Devri Komisyon Kararı - Ekim 2019

40435 Ada 12 Parsel Komisyon Karar Özeti - Ekim 2019

40435 Ada 12 Parsel Komisyon Kararı - Ekim 2019

7648 Ada 1 Parsel İmar Plan Değişikliği Komisyon Karar Özeti - Ekim 2019

Yol boyu Ticaret Komisyon Karar Özeti - Ekim 2019

Yol boyu Ticaret Komisyon Kararı - Ekim 2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Eylül 2019 - 1- Tasarım İtiraz Kom.kar.özeti

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Eylül 2019 - 2- Tasarım İtiraz Komisyon kar.özeti

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Eylül 2019 - 3- Tasarım İtiraz Kom.Kar.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Eylül 2019 - 4- Tasarım İtiraz Komisyon Kar.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Eylül 2019 - 5- Hal Karşısı 827ada 34 par. Kom.Kar.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Eylül 2019 - 6- Hal Karşısı 827 ada 34 par. Kom.kar.özeti

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Eylül 2019 - 7- 38892 ada, 3 par Hazineye Devri GÜNDEM

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Eylül 2019 - 8- Yapı Kullanma Kom.kar.özeti

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Eylül 2019 - 9- Yapı Kullanma kom.kar

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Eylül 2019 - 10- Buca İmar İnşaat Kom.kar.özeti

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Eylül 2019 - 11- Buca İmar İnşaat Kom.Kar.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 26.08.2019 - 1 - Komisyon Kararı

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 26.08.2019 - 1 - Komisyon Karar Özeti

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 26.08.2019 - 2 - Komisyon Kararı

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 26.08.2019 - 2 - Komisyon Karar Özeti

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 26.08.2019 - 3 - Komisyon Kararı

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 26.08.2019 - 3 - Komisyon Karar Özeti

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 26.08.2019 - 4 - Komisyon Kararı

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 26.08.2019 - 4 - Komisyon Karar Özeti

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Kaynaklar Komisyon Kararı - 25.07.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Kaynaklar Komisyon Karar Özeti - 25.07.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Gündem Yapı Kullanma Komisyon Karar Özeti - 25.07.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı - 25.07.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Yol Boyu Ticaret Komisyon Karar Özeti - 25.07.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Regülatör Komisyon Kararı - 25.07.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Regülatör Komisyon Karar Özeti - 25.07.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 554 ada 186 parsel Komisyon Kararı

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 554 ada 186 parsel Komisyon Karar Özeti

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Yol Boyu Ticaret Komisyon Karar Özeti

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 5049 ada 5048 ada Güven Mah. regülatör Komisyon Kararı

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 5049 ada 5048 ada Güven Mah. regülatör Komisyon Karar Özeti

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Yol Boyu Ticaret Komisyon Karar Özeti

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Yol Boyu Ticaret Komisyon Kararı

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 554 ada-186 parsel Karar Özeti - 25.04.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Yol Boyu Ticaret Karar Özeti - 25.04.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 474 ada 15,16 parsel Karar Özeti - 25.04.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 474 ada 15,16 parsel Komisyon Kararı - 25.04.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 45183-45028-45184 parsel Kozağaç Regülatör Karar Özeti - 24.04.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 45183-45028-45184 parsel Kozağaç Regülatör Komisyon Kararı - 24.04.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 7329-41417-4070 parsel Atatürk Regülatör Karar Özeti - 24.04.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 7329-41417-4070 parsel Atatürk Regülatör Komisyon Kararı - 24.04.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 38795 ada 55 parsel Karar Özeti - 24.04.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 38795 ada, 55 parsel Komisyon Kararı - 24.04.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Yenigün Regülatör Karar Özeti - 24.04.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Yenigün Regülatör Komisyon Kararı - 24.04.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - İZ-SU Komisyon Karar Özeti - 22.03.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - İZ-SU Komisyon Kararı - 22.03.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 42870 ada 17 parsel Trampa Karar Özeti - 22.03.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 42870 ada 17 parsel Trampa Kararı - 22.03.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - Yol Boyu Ticaret Önerge - 22.02.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Yol Boyu Ticaret Önerge - 22.02.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 674 numaralı parselasyon planı - 22.02.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 674 numaralı parselasyon planı - 22.02.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 38900 ada 19 parsel - 22.02.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 38900 ada 19 parsel - 22.02.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - Regülatör Alanı - 22.02.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - Regülatör Alanı - 22.02.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 5071 ada 8 parsel - 22.02.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 5071 ada 8 parsel - 22.02.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 23.01.2019

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 23.01.2019

 

- 2018 Yılı Komisyon Kararları

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.12.2018 - (2)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.12.2018 - (2)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.12.2018 - (1)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.12.2018 - (1)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 23.11.2018 - (2)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 23.11.2018 - (2)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 23.11.2018 - (1)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 23.11.2018 - (1)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 19.10.2018 - (1)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 19.10.2018 - (2)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 19.10.2018 - (3)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 19.10.2018 - (3)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.09.2018 - (1)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.09.2018 - (1)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.09.2018 - (2)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.09.2018 - (2)

Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu Kararı - 18.09.2018 - (3)

 Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu Karar Özeti - 18.09.2018 - (3)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.09.2018 - (4)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.09.2018 - (4)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.09.2018 - (5)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.09.2018 - (5)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 17.08.2018 - (1)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 17.08.2018 - (1)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 17.08.2018 - (2)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 17.08.2018 - (2)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 17.08.2018 - (3)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 17.08.2018 - (3)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 17.08.2018 - (4)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 17.08.2018 - (4)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 17.08.2018 - (5)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 17.08.2018 - (5)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 17.08.2018 - (6)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 17.08.2018 - (6)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.07.2018 - Barış Mahallesi 953/1 Sokak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.07.2018 - Barış Mahallesi 953/1 Sokak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.07.2018 - Barış Mahallesi 359 Sokak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.07.2018 - Barış Mahallesi 359 Sokak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.07.2018 - Ufuk Mahallesi 869 Sokak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.07.2018 - Ufuk Mahallesi 869 Sokak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.07.2018 - Ufuk Mahallesi 900-903 Sokak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.07.2018 - Ufuk Mahallesi 900-903 Sokak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.07.2018 - Ufuk Mahallesi 1058/19 Sokak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.07.2018 - Ufuk Mahallesi 1058/19 Sokak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.07.2018 - 632 ada 1 parsel

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.07.2018 - 632 ada 1 parsel

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.07.2018 - 38814 ada 12 parsel

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.07.2018 - 38814 ada 12 parsel

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.07.2018 - Kaynaklar Hal karşısı mevkii

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.07.2018 - Kaynaklar Hal karşısı mevkii

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.07.2018 - Çamlık Mahallesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.07.2018 - Çamlık Mahallesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.07.2018 - Yol Boyu Ticaret Teşekkül

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.07.2018 - Yol Boyu Ticaret Teşekkül

 İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 1

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 1

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 2

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 2

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 3

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 3

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 4

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 4

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 5

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 5

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 6

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 6

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 7

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 7

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 8

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 8

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 9

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 9

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 10

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 10

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 11

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 11

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 12

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 12

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 13

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 13

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 14

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 14

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 15

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 15

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 16

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 16

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 17

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 17

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 18

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 18

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 19

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 19

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 20

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 20

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 22.06.2018 - 21

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 22.06.2018 - 21

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.05.2018

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.05.2018

Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu Karar Özeti - 15.05.2018

Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu Kararı - 15.05.2018

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.04.2018 - 1

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.04.2018 - 2

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.04.2018 - 2

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararı - 24.04.2018 - 3

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Karar Özeti - 24.04.2018 - 3

İmar Komisyon Karar - 23.03.2018 - 1

İmar Komisyon Karar Özeti - 23.03.2018 - 1

İmar Komisyon Karar - 23.03.2018 - 2

İmar Komisyon Karar Özeti - 23.03.2018 - 2

İmar Komisyon Karar - 23.03.2018 - 3

İmar Komisyon Karar Özeti - 23.03.2018 - 3

İmar Komisyon Kararı - 05.02.2018

İmar Komisyon Kararı - 20.02.2018

İmar Komisyon Kararı - 19.01.2018 (1)

İmar Komisyon Kararı - 19.01.2018 (2)

İmar Komisyon Kararı - 19.01.2018 (3)

İmar Komisyon Kararı - 19.01.2018 (4)

İmar Komisyon Kararı - 19.01.2018 (5)

 

 

ARŞİV:

İmar Komisyonu Kararları - 2017 Yılı

Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Kararı - 07.04.2017

İmar Komisyonu Kararları - 2016 Yılı

Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Kararı - 25.02.2016

İmar Komisyonu Kararları - 2015 Yılı

İmar Komisyonu Kararları - 2014 Yılı

İmar Komisyonu Kararları - 2013 Yılı