İzmir Buca Belediyesi
Koordinasyon İşleri Müdürlüğü