İzmir Buca Belediyesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü