Duyurular Arşivi
« 2021 »
28
Ekim
2021
Perşembe

Taşınmazların 3 yıl süre ile kiraya verilmesi

İhale Günü Saati ve Yeri: 9 Kasım 2021 Salı - 14:50
8.Kat Encümen Salonu

28
Ekim
2021
Perşembe

Taşınmazların 3 yıl süre ile kiraya verilmesi

27
Ekim
2021
Çarşamba

779 nolu parselasyon planı hk.

İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21-N-III-d pafta, 10190 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile 10195 ada 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alanda uygulanan...

27
Ekim
2021
Çarşamba

779 nolu parselasyon planı hk.

27
Ekim
2021
Çarşamba

“Semt Spor Ve Oyun Alanı” Olan Alanın Bir Kısmının “Kapalı Spor Tesis Alanı” Olarak Düzenlenmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne ait panoda 27.10.2021 – 26.11.2021 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.

27
Ekim
2021
Çarşamba

“Semt Spor Ve Oyun Alanı” Olan Alanın Bir Kısmının “Kapalı Spor Tesis Alanı” Olarak Düzenlenmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.

27
Ekim
2021
Çarşamba

“Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” Sınırı ve Bu Alanlarda Yapılacak Uygulamalara Yönelik İş ve İşlemleri Belirleyen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Önerisi Askı İşlemleri Hk.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 27.10.2021 – 26.11.2021 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.

27
Ekim
2021
Çarşamba

“Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” Sınırı ve Bu Alanlarda Yapılacak Uygulamalara Yönelik İş ve İşlemleri Belirleyen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Önerisi Askı İşlemleri Hk.

18
Ekim
2021
Pazartesi

Kaynaklar-48 nolu parselasyon planı hk.

İzmir İli, Buca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, L18A15C3A pafta, 832 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller ile 833 ada 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 ve 12 nolu parselleri kapsayan alanda...

18
Ekim
2021
Pazartesi

Kaynaklar-48 nolu parselasyon planı hk.

15
Ekim
2021
Cuma

AVRUPA YEREL DEMOKRASİ HAFTASI (ELDW)

Anket Çalışması

15
Ekim
2021
Cuma

AVRUPA YEREL DEMOKRASİ HAFTASI (ELDW)

04
Ekim
2021
Pazartesi

1/500 Ölçekli Tasarım/Uygulama Paftaları Değişikliği hk.

133 Ada 25 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı U.İ.P. Değişikliği ve 1/500 Ölçekli Tasarım/Uygulama Paftaları Değişikliği

04
Ekim
2021
Pazartesi

1/500 Ölçekli Tasarım/Uygulama Paftaları Değişikliği hk.

04
Ekim
2021
Pazartesi

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.

7653 Ada 8 Parselin bitişiğinde ve park alanı içinde kalan 2.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmaza ilişkin tescilli taşınmaza ilişkin tescilli yapı ve koruma alanına yönelik...

04
Ekim
2021
Pazartesi

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.

01
Ekim
2021
Cuma

MECLİS TOPLANTI İLANI

Buca Belediye Meclis Toplantısı, 01.10.2021 Cuma günü, Buca Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda saat 16.00’da yapılacaktır.

01
Ekim
2021
Cuma

MECLİS TOPLANTI İLANI